Müşteri Deneyimi Aydınlatma Metni

Obilet Bilişim A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, bu telefon görüşmesi kapsamında bazı kişisel verilerinizi hizmet kalitesinin artırılması, memnuniyet ve performans ölçümü, şikayet yönetiminin etkili şekilde yapılması, aramanın istatistiksel amaçlarla tespiti, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlemekteyiz. Bu kapsamda, bu telefon görüşmesi ile adınız, soyadınız, telefon numaranız, alınacak ses kaydınız ve görüşme bilgileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle ve adınız ve soyadınız belirtilmeksizin seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz otobüs şirketi ile paylaşılacaktır. Ek olarak, bu telefon görüşmesi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, telefon görüşmesine ilişkin olarak hizmet aldığımız çağrı merkezi hizmeti ve pazarlama fiillerinin yürütülmesi kapsamında hizmet aldığımız şirketler ile de paylaşılacaktır. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak daha fazla bilgiye www.obilet.com alan adlı internet sitemizde bulunan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.