Mısır Gize Piramitleri

0
9499
Mısır Gize Piramitleri
Tasarım: Yaprak Civan

Nil kıyılarından İskenderiye ve Akdeniz’e uzanan Mısır coğrafyasını yüzyıllarca yöneten firavunların anıt mezarları… Karanlık ve dar koridorlar, hiyeroglifler ve hala çözülememiş gizemler.

Kahire şehri dışında bulunan Gize, bir nekropolis olarak anılıyor. Nekropolis, mezarlık civarına kurulmuş yerleşim yeri anlamına geliyor. 

Bu ünlü bölgede, Büyük Piramid Keops Piramidi’nin yanı sıra, Mikerinos Piramidi ve Kefren Piramidi de bulunuyor. 

Piramitlerin yanı sıra alanda ayrıca sfenks heykelleri de bulunuyor. 

Mezarların etrafında piramitleri inşa eden çalışanların yerleşim alanlarının kalıntıları da günümüze ulaşmış durumda. 

Yüzyıllar boyunca, piramitleri inşa eden kişilerin köle olduğu varsayılıyordu. Son araştırmaların ışığında bu insanların para karşılığında çalışan işçiler olabileceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Bunun en büyük kanıtlarından biri de, piramitlerin civarında bu sınıftan kişilerin de mezarlarının bulunmaları. Ölümden sonra daha iyi bir hayat sürmelerine yardımcı olacak mezarlar karşılığında piramitleri inşa etmiş olabilirler. Bu en azından Büyük Piramit için geçerli olabilir. 

Mısır’da bilinen farklı büyüklüklerde ve farklı lokasyonlarda yaklaşık 118 tane piramit bulunmaktadır. Bunların üçü en büyüklerinden olup Gize’dedir. 

Helenistik dönemde popüler hale gelen Gize Piramitleri, antik Yunan şairi Sidonlu Antipater tarafından “Dünyanın Yedi Harikası” listesinde yer almıştır. Bu listede günümüze sağlam olarak ulaşan tek yapı bu piramit kompleksidir.

Daha alt sınıflara sahip kişiler piramitler yerine mastaba denilen mezarlara mumya olarak yerleştiriliyordu. Mezarları Khufu Piramidi’nin doğusunda bulunuyor. Mezarların bulunduğu bölge cadde ve sokaklara bölünerek düzenlenmiş.  

 Mısır Piramitlerinin inşası Eski Krallık’a dayanıyor. 

  • MÖ 3000’lerde inşa edilmiştir. 
  • Bu dönem ayrıca Mısır’ın kültürel ve ticari olarak gelişmeye başladığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Eski Krallık döneminde Mısır’da ekonomik refah ve istikrar hakimdi. 
  • Merkezi antik Memfis kentidir. Günümüzde kentin kalıntıları Kahire’nin güneyinde yer alan Mit Rahina yakınlarındadır.
  • Bu dönem, “Piramitler Çağı” olarak da adlandırılır.
  • Mısır toplumunda firavun adı verilen tanrı- kralların eşsiz bir yeri vardı. İnsan ve ilah arasında kabul ediliyorlardı. Tanrılar tarafından seçilmiş kişiler olarak insanlar ve tanrılar dünyası arasında aracı görevi görüyorlardı. Bundan dolayı firavunların ölümden sonraki yolculuklarını her anlamda ferahlatmak toplumdaki herkes için önemliydi. 
  • Mısırlıların dini inancına göre, ölümden sonra yaşam mevcuttu ama bu geçişin kolay olması için ölünün fiziksel formunun korunması gerekiyordu. Bunun için de özellikle toplumun üst kesimleri için mumyalama işlemi uygulanırdı. Ölülerin mezar odasına değerli eşyaları ve hayvanları da yerleştirilirdi. 

Piramitlerin Kullanım Amaçları

-Firavunların anıt mezarları 

-Kurban rituelleri

-İbadethane

-Astronomi Gözlem Kulesi 

Mısır’ın En Ünlü Piramitleri 

Sakkara Piramidi ( Pyramid of Djoser)

Yükseklik: 63,17 metre

Tarihi: M.Ö. 2650

-Memfis şehrinin kuzeyinde bulunan Sakkara bölgesindeki Zoser Piramidi ya da Basamaklı Piramit, Mısır’da inşa edilen ilk piramit. Fakat şekil olarak “gerçek piramit” olmadığı iddiasından dolayı firavunlar daha büyük ve daha orantılı piramitler yapmayı hedeflemeye devam etmiştir.

-Milattan önce 2650 yılında inşa edilmiş. 

-Firavun Zoser için inşa edilen yapının etrafında Memfis şehrinin soylularının da mezarları bulunuyor. 

-Zoser, Mısır Eski Krallık’ının 1 veya 2. yöneticisiydi. 

Kırmızı Piramid (Red Pyramid)

Yükseklik: 104 m

Tarihi: MÖ 2500’ler.

-Kuzey Piramidi olarak da adlandırılmaktadır.

-Dahşur necropolis alanındaki 3 büyük piramidin en büyüğüdür. 

-Kırmızı kireç taşı kullanılarak yapıldığından kırmızımsı bir görünümü vardır. 

-Mısır uygarlığının inşa ettiği ilk “gerçek” piramit olarak bilinmektedir. 

-Firavun Sneferu tarafından yaptırılmıştır. 

Eğik Piramit (Bent Pyramid)

Tarih: Mö 2600

Yükseklik: 104 metre

-Eski Krallık’ın yöneticilerinden biri olan Firavun Snefru için inşa edilen Eğik Piramit, Kahire’den yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

-en erken piramit yapılarından biri 

-Sneferu’nun inşa ettiği 2. piramit. 

Büyük Piramit/ Keops Piramidi (The Pyramid of Khufu at Giza)

Yükseklik: 146,5 metre

Tarihi: -MÖ 2560 

-Mısır’ın en büyük piramiti. 

-Dünyanın Eski 7 Harikası içerisinde günümüze ulaşmış tek yapı. 

-Firavun Keops’un mumyası burada bulunuyor. 

-Piramit 3800 yıl boyunca dünya üzerinde insan eliyle inşa edilen en büyük yapı olma özelliğini korudu. 

-İçerisinde bilinen 3 oda var. 

-Kireçtaşı kullanılarak yapılmıştır.

-Keops piramidinin yanında daha küçük boyutlarda 3 kraliçesinin piramitleri de bulunmaktadır. 

-İçerisinde devasa büyüklükte Kral Odası, Kraliçe Odası ve Büyük Hol bulunmaktadır. 

Khafre Piramidi/Kefren Piramidi (The Pyramid of Khafre or of Chephren)

Yükseklik: 136 m

Tarih: MÖ 2570

-Kefren Piramidi, Gize Sfenks heykeli ile başlar. Vadi tapınağı olarak bilinen geçitten, Kefren’in cenaze tapınağını ve heykellerini gördükten sonra en sonunda piramite ulaşılır. 

-Büyük Piramit’ten daha küçük olmasına rağmen yükseklik üstüne inşa edildiğinden uzaktan daha büyük gözükmektedir. 

Menkaure Piramidi/Mikerinos (Pyramid of Mykerinos (Menkaure)) 

Yükseklik: 65 metre

Tarih: MÖ 2510 

-Gize bölgesindeki en küçük piramit. 

-Piramitin alt kısmı granitle kaplanmaya başlanmış ama Kefren’in oğlu Firavun Mikerinos’un ölümüyle beraber piramitin geri kalanı gibi yarım kalmıştır. 

-Üç piramit arasında kireçtaşından dış görünümü koruyamayan tek piramittir. 

-Yarım kalmasından dolayı piramidin üst kısmında da halen eksikler ve boşluklar bulunmaktadır. Yüzyıllar içerisinde çeşitli hırsızlıklarla piramit içindeki hazineler çalınmıştır. 

-Mikerinos’un, Kefren Piramidi ve Keops Piramidinden farklı olarak, Firavun’un defin odası piramidin aşağı odasındadır. 

-Piramidin içerisinde kireçtaşından bir cenaze tapınağı ve Menkaure’nin heykelleri de bulunmaktadır. 

-Piramitin çevresinde 3 küçük piramit daha bulunmaktadır. Bu küçük piramit mezarlardan biri de Kraliçe Khentkaus’a ait. Khentkaus’un Mikerinos’un kızı olduğu iddia edilmektedir.

Büyük Gize Sfenksi 

-Dünyadaki en büyük tek-taş heykeli 

-73.5 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindedir. 

Yatan aslan gövdesi ve firavun başından oluşan bir şekli vardır. Firavun başında Kefren’in yüzü olduğu tahmin edilmektedir. 

Firavun mezarlarını ve piramitleri koruması amacıyla inşa edilmiş. 

Bir rivayete göre sfenksin burnu, Mısır’ın Napolyon tarafından işgali sırasında Fransız ordusunun toplarından birinin yanlışlıkla patlamasıyla düşmüştür. 

Ücret ve Saatler: 

Mısır piramitlerinin birçoğunun içerisini ek bir ücret ödeyerek keşfedebilirsiniz. Fakat içeride mumya veya bugi tuzakları bulmayı beklemeyin. Mumyaların birçoğu Mısır Müzesi’ne taşınmış durumda. Bugi tuzakları ise sadece Hollywood filmlerinde! 

Giriş Saatleri:

Ekim- Mart: 8.00-17.00

Nisan-Eylül: 7.00-19.00

Ücret:

10 Dolar

Piramitlerin İnşaası ve Gizemleri

Piramitlerin her biri 20 ton taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşların tam olarak nasıl taşındığı belli değildir fakat su kanalları aracılığıyla taşındığı iddiası bulunmaktadır. 

Fransız mühendis Jean-Pierre Houdin’e göre, piramitler içerilerindeki gizli sarmal rampalar aracılığıyla inşa edilmiştir. Dışarıda da piramidin boyuyla beraber yükselene rampalar da bulunmaktadır. 

Piramitlerle ilgili değişik iddialar bulunmaktadır. Bunların birçoğu kanıtlanamamış; bazıları da çürütülmüştür. Mısır Piramitleri’nin bütün gizemleri ise hala çözülememiştir ve hala araştırmacıların dikkatini çekmektedir.

Bütün bunlarla birlikte Mısır piramitleri ile ilgili çok sayıda temelsiz iddia da ortaya atılmıştır. Bazıları şöyledir:

Piramitlerin elektrik santrali olarak kullanıldığı iddiası. 

Nil Nehri’nin batı yakasında bulunan Hathor (Denderah) Tapınağı’nda bulunan yılan resmi kabartmalarından dolayı Antik Mısır’da elektrik kullanıldığı iddia edilmiştir.

Tarihçiler ve bilim insanları bu kabartmalarda görülen “Dendera Ampulleri” ya da “Dendera Lambaları” denilen kabartmalarda görülen ve “yılantaşı” olarak bilinen yılan resimlerinin dini semboller olduğunu vurgulamaktadır. Bahsedilen kabartmada Mısır mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Lotus Çiçeği ve bir yılan bulunmaktadır. Buradaki yılan tanrı Harsomtus’u simgelemektedir ve her gün doğan Güneş’i ve her gün yenilenen hayatı temsil etmektedir. Haliyle, kabartma insan icadı elektrik gücünü değil, dünyamızın doğal enerji kaynağı olan ve Mısırlılar için kutsal kabul edilen Güneş’i, yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi tasvir etmektedir.

Bu iddiayla bağlantılı olarak Mısır Piramitleri’nin de bu elektriğin dağıtımını sağlayan santraller olduğu iddia edilmiştir. Fakat piramitler içerisinde de dahil olmak üzere birçok antik yapıda o dönemde kullanılan meşalelerin bıraktığı is lekeleri bulunmaktadır. Haliyle elektrik kullanımına dair bir kanıt yoktur. Mısır’ın herhangi bir bölgesinde o dönemde elektrik kullanıldığına dair fiziksel veya yazılı bir kanıt bulunmamaktadır.

Uzaylılar tarafından inşa edilmiştir iddiası. 

Belki de iddiaların arasında en ilginci Mısır Piramitleri’nin o dönemde uzaydan gelen uzaylılar tarafından inşa edilmiş olmasıdır. Bu iddia MÖ 400’lerden başlayarak inşa edilen piramitlerin yapımının o dönemki teknoloji ve mimari bilginin çok daha ötesinde olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır.

Fakat Mısır Piramitleri’nin yapımını tasvir eden birçok hiyeroglifin varlığının yanı sıra, piramitlerin hemen dibinde piramidi inşa eden işçilerin mezarları da bulunmaktadır.

Dahası, piramitler son hallerini bir gecede almamıştır. Tam aksine, yüzyıllar süren çalışmalar ve yanlış mimari yapılar sonrasında “gerçek” piramit denen ve Gize Piramitleri şeklinde mükemmelleşen mühendislik harikaları yapılmıştır.

Benzer bir iddia olan piramitlerin altında UFO’lar gizleniyor iddiası da kanıtlanamamıştır.

Pi Sayısı ve Piramitler 

Pi sayısı ve mükemmel altın altın oranı bilmeyen yoktur.

İlginçtir ki 4000 yıl önce Mısır matematikçileri ve mühendisleri de bu mükemmel oranın farkındaydı. Birçok insan bu bilginin antik çağda bilinmesini inandırıcı bulmadığı için piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğine – ya da inşasında yardım ettiklerine- inanmaktadır.

Halbuki Pi sayısı, antik çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir matematik simgesidir. Bir Babil tabletinde gösterilen pi sayısı, Mısır papirüslerinde de bulunmaktadır. Piramitlerin yapımı sırasında da pi sayısı göz edilerek yapım gerçekleşmiştir. Keops Piramidi’nin uzunluğunun çevresine oranı pi sayısını vermektedir. Aynı şekilde içindeki Kral Odasının oranı da pi sayısını vermektedir. Mısırlılar için pi sayısı 3,1605’dir. 

Piramitler, dünyanın merkezinde bulunmaktadır iddiası. 

Antik Mısır Medeniyeti, birçok konuda bilgi sahibi olabilir ama dünya üzerindeki bütün kıtaları bildiklerine dair bir kanıt bulunamamıştır. Haliyle bu devasa yapıtları dünyanın merkezini hesap ederek yapmış olmalarına imkan yoktur. Günümüzün coğrafi konum bilgileri hesap edildiğinde de Piramitler’in dünyanın merkezinde olmadığı kolayca anlaşılabilir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorum giriniz!
Lütfen isminizi yazınız