Tokat’ta Gezilecek Yerler

0
7031

Tokat, geçmişten bu yana pek çok farklı isimle anılmış Karadeniz bölgesinde yer alan illerimizdendir. Karadeniz bölgesinde bulunan şehrin komşuları Amasya, Samsun, Ordu, Sivas ve Yozgat illeridir.

Şehrin on iki ilçesi bulunmakta ve il nüfusu toplam 612 bin civarındadır. Tokat’ın ilçeleri; Almus ilçesi, Artova ilçesi, Başçiftlik ilçesi, Erbaa ilçesi, Merkez ilçesi, Niksar ilçesi, Pazar ilçesi, Reşadiye ilçesi, Sulusaray ilçesi, Turhal ilçesi, Yeşilyurt ilçesi ve Zile ilçesidir.

Tokat’ın yapılan kazı çalışmaları sonucu milattan önceki dönemlerden beri insanlığın yaşam merkezlerinden biri olduğu anlaşılmıştır.

Şehir, tarihten bu yana birçok farklı medeniyete beşiklik etmiş, ayrıca, çeşitli kültürlerin etkileşimi için uygun ortam hazırlamıştır. Bu açıdan, yalnızca Anadolu tarihinde değil dünya tarihinde de sembolik bir yere sahiptir.

Tokat, milattan önceki dönemlerden bu yana Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olması sebebiyle çokça medeniyete ev sahipliği yapmış önemli yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır.

Tokat şehrini ziyaretiniz boyunca, geçmişe dair önemli izleri barındırması sebebiyle, sizi zengin tarihiyle etkileyen şehirler arasına girecektir. Burada, keşfetmenizi bekleyen yüzlerce eseri bulabilirsiniz.

Karadeniz bölgesinde bulunan şehir, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Şehrin kuzey tarafında Karadeniz bölgesi ikliminin etkisi hakimken iç kısımlarında ise Karasal iklime geçiş özellikleri görülmektedir.

Şehri yıl boyunca yağış alır ve her mevsimi yağmur yağmaktadır. Bitki örtüsü ağırlıklı olarak ormanlardan oluşmaktadır. Meşe, karaçam ve kayın ağaç türleri çokça bulunmaktadır. İç kesimlerde ise Anadolu’nun iç kısımlarında bulunan diğer bölgeler gibi sert karasal iklim görülmektedir.

Tokat’ın Tarihi

Tokat geçmiş yıllardan bu yana pek çok isimle anılmıştır. Şehrin önceki dönemlerde aldığı isimlerden bazıları, Comano Pontika, Darün- Nusret, Evdoksia, Dokat, Sobaru, Kah-Cun, Komana, Darün-Nasr ve Dokia isimlerini almış ve son olarak Tokat ismini almıştır.

Tokat isminin kaynağı ise, bir rivayetlere göre, Togayıt Türkleri’nin şehri kurduğu ve şehrin isminin buradan geldiğidir. Bir diğer rivayete göre, surlu kent anlamında kullanılan Toh-kat kelimesinden esinlenildiğidir.

Ayrıca Evliya Çelebi ise, şehrin isminin Tokat Kalesi’ni inşa ettiren Dok-Ad’ın isimli kahramandan dolayı şehrin isminin Tokat olduğunu yazmaktadır.

Tokat’ın tarihi M.Ö. 5500’li yıllara kadar dayandığı ve günümüze kadar on dört devlet ve pek çok beyliğin Tokat topraklarında hüküm sürdüğü yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bilgiler arasındadır.

Tokat bu sebeple zengin tarihi birikime sahip Anadolu şehirleri arasında yer alır. İlde yapılan kazı çalışmalarına göre, Kalkolitik Çağ’dan bu yana Tokatı’ın yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve onlarca medeniyetin şehirde yaşadığı belirlenmiştir.

Bu medeniyetlerden bazıları ise, Hatti, İlhanlı, Pontus, Hitit, Danişment, Asurlular, Frig, Büyük İskender, Roma, Bizans, Arap, Med, Pers, Makedonlar, Danişment, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti gibi bölgede yaşamış medeniyetler arasındadır. Tokat bu denli çok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle açık hava müzesi olarak da adlandırılmaktadır.

Malazgirt Savaşından sonra Tokat ve civarında Danişmentli Beyliği kurulmuş ve sonrasında ise şehir 1175 yılında Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır.

İlerleyen yıllarda Kösedağ Savaşı’yla İlhanlı Devleti yönetimine giren şehir, 1335 yılı itibariyle Eretna ve Kadı Burhaneddin yönetimine girmiş ve son olarak 1390’lı yılların sonunda Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.

Ankara Savaşı’yla birlikte Osmanlı idaresinden çıktıysa da ilerleyen dönemde tekrar Osmanlı Devleti’nin topraklarına dahil olmuştur.

Tokat geçmiş yıllarda Sivas’a bağlı nahiye, 1870’lı yılların sonunda Mutasarrıflık, 1923 yılı itibariyle il statüsü kazanmıştır ve günümüzde halen il statüsündedir.

Tokat, milli mücadele yıllarında işgale uğramasa da Tokat’ta çok sayıda milli mücadeleyi destekleyen dernekle Anadolu işgaline tepki göstermiştir.

Yunan işgali sırasında Tokat halkı işgali kınamış ve İzmir işgali şehirde büyük bir üzüntü yaratmıştır. Ayrıca şehirde protesto için miting yapılmış telgraflarla işgal kınanmıştır. Bir yandan milli mücadelede aktif olarak tutum benimseyen şehir diğer yandan pek çok kongreye de temsilci göndermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında şehre gelmiştir ve bu tarihten itibaren altı kez daha şehri ziyaret etmiştir.

Kurtuluş Savaşı için faaliyet yürütülen Ankara, Erzurum, Sivas gibi önemli şehirlerin geçiş noktasında olan Tokat bu sebeple önemli bir güzergah noktası ve o yıllarda milli mücadeleye çokça destek veren şehirlerimizdendir.

“Hey on beşli on beşli” türküsünde ismi anılan Tokat ayrıca milli mücadele döneminde yaptığı katkılar sebebiyle minnetle Mustafa Kemal Atatürk tarafından takdir edilen şehirler arasında yer almaktadır.

Tokat’ın Tarihi ve Turistik Mekanları

Tokat çok eski dönemlerden beri insanlığın ilk yerleşim yerleri arasında bulunması sebebiyle şehre çok sayıda ziyaretçiyi çekmektedir.

Yerli ve yabancı turistlerin bu zengin tarihe sahip şehri gezebilecekleri çokça tarihi ve turistik mekan bulunmaktadır.

Tokat sınırları içirişinde farklı medeniyetlerden kalma eserler ve tarihi kalıntılar günümüze kadar uzanmıştır.

Zengin orman kaynakları ve tarihi yapısı sebebiyle şehir her dönem ziyaret edilmektedir.

Tokat’taki Camiler, Külliyeler, Medreseler ve Türbeler

Tokat Türkiye’de en çok türbenin bulundu şehirler arasında yer alıyor. Şehrin zengin tarihi birikimi sebebiyle çok sayıda eser inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Çoğunluğu şehir merkezinde yer alan bu yapılara bulunduğunuz yerden yürüyerek ulaşabilmeniz mümkündür.

Tokat Ulu Camii

Tokat Ulu Camii

13. yüzyılda Danişmentliler tarafından inşa edilen cami, dikdörtgen bir forma sahiptir.

Doğu ve batı yönünde cemaat yeri bulunması onu eşsiz kılmaktadır. Caminin köşesinde bulunan oyma taştan kuş evi ise nadir örnekler arasındadır.

Ulu Camii’nin tavanında ise ahşap malzeme kullanılmış. Caminin tavanı kırmızı ve yeşil renkler hakimdir.

Kendi dönemin süsleme özelliklerine sahip olan cami Rumi kalem motifleriyle süslenmiştir.

Garipler Camii

Danişmend Gazi tarafından 1080 – 1090 yılları arasında inşa edilen Garipler Camii, Tokat il merkezinde yer almaktadır.

Garipler Cami’nin bir diğer adı ise Yeşil Minareli Camii ‘dir.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra yaptırılan en eski camilerdendir.

2008 yılında restore edilmiş olan cami günümüzde ziyarete açıktır.

Niksar Ulu Camii

Niksar Ulu Camii 13. Yüzyılda Cenepnizade Hasan Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

Dikdörtgen forma sahip olan Niksar Ulu Cami avluya sahip değildir.

Eski dönem mimari eserleri sevenler için uğranabilecek eserler arasında bulunan Niksar Ulu Cami günün her saati ziyarete açıktır.

Gök Medrese

Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda bulunan Taşhan’ın yakınlarında olan Gök Medrese oldukça etkileyici işçiliğe sahip medrese örneklerinden.

Selçuklu mimarisinin özel örneklerinden olan medresenin kapı girişi oldukça etkileyici.

1277 yılında Müineddin Pervane Süleyman adlı kişi tarafından yaptırılmıştır.

Gök medrese iki katlı, açık avlulu ve revaklı bir plana sahiptir.

Medresede taş ve çini ayrıca alçı süslemeler yer almaktadır.

Osmanlılar zamanında medrese olarak kullanılmış sonrasında ise şifahane ve göçmen barınağı olarak da kullanılmıştır.

Burgaç Hatun Türbesi

Tokat’ın merkezinde yer alan türbe Burgaç Hatun, Bibi Hatun ve Dudu Hatun isimleriyle de bilinmektedir.

Türbenin kitabesi bulunmamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, 13 ve 14. Yüzyıl arasında inşa edilmiştir.

Dönemin mimari teknikleri eserde kullanılmaktadır. Altıgen gövdeli türbenin kapısı kuzey kısımdadır.

Anadolu’da bulunan ender özelliklere sahip türbeler arasında yerini korumaktadır.

Türbede taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir.

Yağıbasan Medresesi

Anadolu’da inşa edilen ilk medrese olarak bilinen Yağıbasan Medresesi oldukça eski bir tarihe sahip.

Medrese oldukça etkileyici ve görsel estetiğe sahip yapılar arasında yerini almakta.

Yağıbasan Medresesi diğer adıyla Çukur Medrese olarak da anılmaktadır.

Danişment Beyliği döneminde yapılan medrese Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırılmıştır.

1151 tarihinde yapımına başlanan medrese, kapalı avluya sahip Anadolu medreselerinin ilk örneklerini oluşturması bakımından önemlidir.

Avlunun üstünde on dört metre çapında bir kubbe bulunuyor.

Pazartesi günleri hariç ziyarete açık medreseyi Tokat’a ziyaretiniz sırasında mutlaka görmelisiniz.

Tokat’taki Antik Kentler

Komana Antik Kenti

Karadeniz Bölgesi’nde Tokat civarında Helenistik Dönem’de iki tapınak devleti yaşamıştır.

Komana Antik Kenti, ana tanrıçaları adına inşa edilmiş ticaret merkezleri arasında bulunaktadır.

Sonraki yıllarda Komana Tapınak Devleti bir prenslik haline gelmiş ve M.S. 582 yılında kent imparatorluğu olarak dönüşüm geçirmiştir.

Komana Antik Kenti, Pontus Kralları döneminde ve Roma İmparatorluğu yıllarında genişlemiştir.

Tapınağın görüntüsüne ait sınırlı tasvirler döneme ait sikkelerin üzerinde yer almaktadır.

Ayrıca Tokat il merkezinde bulunan Ali Paşa Camii’nin temelinde kullanılan 8 adet sütunun bu eski tapınağa tapınağa ait olduğu rivayet edilmektedir.

Komana Antik Kenti, Tokat merkeze oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Tokat’ın Gümenek Mevkii’nde yer alan tepe üzerinde antik şehir inşa edilmiştir. Şehrin kurulduğu yer verimli bir araziye sahip geniş bir alanı kapsamaktadır.

Kentin kurulması ve ekonomik yapısının temelinde bu verimli arazilerin ve akarsuya yakınlığının önemli rolü olduğu düşünülmektedir.

Tokat’taki Müzeler

Latifoğlu Konağı Müze Evi

Tokat merkezinde yer alan Latifoğlu Konağı Müze Evi, 1746 yılında inşa edilmiştir.

Konak, Osmanlı Barok üslubunda ve “L” şeklinde bir plana sahiptir.

Latifoğlu konağı iki katlı ve kerpiç malzemeden yapılmıştır. Taş malzemeden inşa edilen avluda ayrıca kare forma sahip bir havuz bulunuyor.

Alt katta mutfak, küçük bir oda ve oturma odası yer almaktadır.

Latifoğlu Konağı’nın üst katında bulunan sofanın iki tarafında haremlik ve selamlık bölümleri yer almaktadır.

Latifoğlu Konağında zengin işçiliği göze çarpmaktadır.

Çiçek motiflerinin bulunduğu duvarlarında yer alan İstanbul tasvirleri dikkat çekmektedir.

Günümüzde Latifoğlu Konağı müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmıştır. Tokat şehrinin geleneksel ev kültürünün tasvir edildiği Konak müze olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

Tokat’taki Çarşılar

Yazmacılar Hanı

Tokat’ın merkezinde yer alan Yazmacılar Hanı 19. Yüzyılda yapılan Osmanlı eserleri arasında bulunmaktadır.

Yazmacılığın Tokat için özel bir yer bulunmaktadır. Asıl adı Gazioğlu Hanıdır diğer bir taraftan halk arasında uzun yıllardır yazmacılık yapıldığı için bu isimle anılmaktadır.

Taşhan

Türkiye’nin nadide hanları arasında sayılan Taşhan, Anadolu’da bulunan en büyük şehir hanları arasında yer almaktadır.

1626 yılında inşa edilmeye başlanan han Osmanlı dönemi eserlerindedir.

Taşhan dikdörtgen plana sahip açık avlulu ve iki katlıdır.

Tokat’taki Tarihi Yapılar

Tokat Kalesi

Tokat Kalesi

Roma Dönemi’nde güvenlik sebebiyle inşa edilen kale yaklaşık beş yüz yıl Bizans hakimiyetinde kalmıştır.

Danişmentliler döneminde fethedilen kale sıkça el değiştirmiştir.

Dik kayalıklar üzerinde bulunan kale Osmanlı Devleti döneminde hapishane görevi görmüştür.

Kaleden orman manzarası oldukça büyüleyici.

Zile Kalesi

Zile ilçesinde bulunan kale höyük üzerindedir. Ayrıca kale Zile Ovası’na hâkim bir noktadadır.

Kale içerisinde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır.

Zile Kalesi’nin Roma Dönemi’nde yapıldığı düşünülmektedir.

Kalenin Ertena Beyi Alâeddin Bey döneminde onarıldığı ve bazı eklemeler yapıldığı bilinmektedir.

Zile Kalesi kesme ve moloz taşlardan yapılmıştır.

Niksar Kalesi

Niksar Kalesi, Pontus Krallığı döneminde inşa edilmiş ve o dönem kalenin adının Kaberia olduğu bilinmektedir.

Niksar Kalesi’ne Roma Dönemi’nde eklemeler yapılmış ve günümüze ulaşmıştır. Y

edinci ve dokuzuncu yüzyıllarda saldırılara karşı onarılan Niksar Kalesi’nde iki hamam, kilise, iki mescit ve hapishaneye ait kalıntıları bulunmaktadır.

Yeşilırmak Köprüsü

Şehrin kuzeyinde bulunan Yeşilırmak üzerinde bulunan Yeşilırmak Köprüsü Selçuklu döneminde inşa edilmiştir.

Selçuklu mimarisinin Tokat’ta bulunan önemli örnekleri arasında bulunan eser, kesme taştan inşa edilmiştir.

Yeşilırmak Köprüsü, beş kemerli yüz elli bir metre uzunluğunda ve yedi metre genişliğindedir ve günümüzde halen ayakta kalan eserler arasındadır.

Tokat Saat Kulesi

Tokat Saat Kulesi

Tokat Saat Kulesi, Sultan Abdulhamit’in tahta çıkışının yirmi beşinci seneyi devriyesi sebebiyle yaptırılmıştır.

Saat kulesinin sesi kentin şehrin her yerinden duyulabilmektedir.

Tokat’taki Tabiat Güzellikleri

Tokat’ta çokça bereketli toprak bulunmaktadır. Şehir, tarım yapılabilen bereketli ovalara sahiptir. Ayrıca ovalar mevcut il sınırının yaklaşık %15,4’ünü oluşturmaktadır.

Kazova, Gözova, Erbaa, Niksar, Çamlıbel, Maşat ve Zile Ovası Tokat’ta bulunan verimli araziler arasındadır. Tokat, Türkiye’nin zengin orman rezervine sahip olan altıncı ilidir.

Tokat’ta Almus, Reşadiye ve Niksar ilçeleri civarında çokça ormanlık alan bulunmaktadır. Sedir, Karaçam, Gürgen, Lübnan Sediri, Sarıçam ve Köknar gibi ağaç bulunmaktadır.

Ayrıca Fındık ağacı, Kızılcık ağacı ve Ahlat gibi ağaç türleri de yine Tokat’ta rastlanmaktadır. Doğa severlerin ve tabiatla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin favori şehirleri arasında yer alan Tokat doğa sporları için oldukça cazibeli şehirler arasında yer almaktadır.

Yeşilırmak Nehri de Tokat il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hem doğal hem de tarihi zenginlikleri bakımından eşsiz şehirler arasında yer alan Tokat’ı ziyaret etmek için çokça sebep bulunuyor.

Ballıca Mağarası

Ballıca Mağarası Tokat

Ballıca Mağarası, Tokat’a bağlı Pazar ilçesine oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır.

Ballıca Mağarası araştırmacılara göre yaklaşık 3.4 milyon yıl önce oluşmuştur. Bu sebeple Ballıca Mağarası oldukça eski tarihe sahip ve mağaralar içerisinde özel bir yere sahiptir.

Mağara yüksek bir tepe üzerinde yer almaktadır. Ana giriş kapısı ve içerisi düzenlenmiştir.

Mağara içerisine aydınlatmalar, yürüyüş yolları yapılmıştır. 1996 yılında Ballıca Mağarası ziyarete açılmıştır.

Mağara içerisinde çok sayıta dikit yer alıyor ayrıca doksan dört metre yüksekliğinde olan mağarada soğan sarkıtlar bulunmakta.

Mağara içerisinde cüce yarasalar yaşamaktadır.

Mağara içi bölümlere ayrılmıştır ve beş kattan sekiz büyük salondan bulunmaktadır. Yeni Salon, Havuzlu Salon, Yarasalar Salonu, Mantarlı Salon, Büyük Damlataşlar Salonu, Fosil Salonu ve Sütunlar Salonu adına sahip bu büyük sekiz salon haricinde henüz ziyarete açık olmayan kısımlar da mevcuttur.

Ballıca Mağarası her gün ziyarete açıktır. Ayrıca Tokat otogarından ilçeye giden otobüs seferleriyle Ballıca Mağarası’na ulaşım sağlamak mümkündür.

Merkezde yer alan seyahat şirketleri de Ballıca Mağarasına turlar düzenlemektedir.

Kaz Gölü

Doğayla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olabilecek bir diğer durak ise Kaz Gölü’dür.

Kaz Gölü, şehrin merkezine çok yakın olmayan oldukça etkileyici bir doğal güzelliktir.

Kaz Gölü kuşlar için göç güzergahı olması sebebiyle çokça kuş türünü görebileceğiniz özel mekanlar arasında bulunuyor. Mart ayında başlayan kuş ziyaretleri mayıs ayına kadar devam etmektedir.

Temmuz ayı itibariyle ilk göçler başlamaktadır. Kaz Gölü aynı zamanda bir kuluçka merkezidir. Yüz sekiz kadar kuş türü yılın çeşitli dönemlerinde göl çevresinde yaşamaktadır.

Kaz Gölü çevresinde yer alan kuş türlerinden bazıları ise, Gri Balıkçıl, Ak Kuyruksallayan, Leylek, Kamışçın, Batağan, Saksağan, Kaz, Çulluk, Angıt, Ördek Alacabalıkçıl, Kızkuşu, Çıkrıkçın, Büyük Beyaz Balıkçıl, Sutavuğu, Sakarmeke, Elmabaş, Saz Bülbülü, Karatavuk, Kara Çulluk, Serçe, Sığırcık, Kızıl gerdan, Söğüt Serçesi ve İncirkuşu’dur.

Turhal ve Pazar ilçeleri içerisinde bulunan Kaz Gölü doğa sever ziyaretçilerin sevebilecekleri ve eşsiz manzaraya sahip mekanlar arasında bulunmaktadır.

Ayrıca Kaz Gölü’nde yapılan çalışmalar sebebiyle bir adet ziyaretçi evi ve iki adet de kuş gözetleme kulesi bulunmaktadır. mevcuttur.

Almus Baraj Gölü

Almus Baraj Gölü alabalık yetiştirme alanı olarak kullanılmaktadır.

Göl manzarasının muhteşemliği ve göl civarındaki fundalık manzarası görülmeye değer.

Baraj gölünün çevresi ormanlarla çevrilidir.

Göl kıyısında çok sayıda koyda restoranlar yer almaktadır. Baraj gölü aynı zamanda su sporları için de ideal bir parkura sahiptir.

Tokat’ın Yemek Kültürü

Tokat Kebap

Anadolu misafirperverliğinin örneklerine rastlayacağınız Tokat zengin bir mutfağa sahiptir. Tokat sarma için kullanılan yeşil asma yaprağıyla ünlüdür.

Tokat’ta pek çok sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Tokat Kebabı yöresel lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor.

Ziyarete gelenlerin yemesi gereken sebzeli kebap ve Tokat Keşkeği yöresel lezzetler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Tokat Çemeni, Zile Pekmezi, Niksar Cevizli Çöreği ve Çörekli Tokat Gözlemesi yöresel tatlar arasında ve popüler yemeklerden.

Tokat Batı yine yöresel günlük yapılan yemekler arasında yer almakta ve ilde oldukça yaygın lezzetler arasında bulunmaktadır.

Tokat kuşburnu, Niksar cevizi ve Tokat yaprağı şehrin bilinen tarım ürünlerindendir. Ayrıca kuşburnu reçeli de gündelik kahvaltılarda tükettikleri tatlar arasında bulunuyor. Sarma yaprağıyla ünlü şehrin sarması da oldukça lezzetli tabi.

Daha ayrıntılı olarak Tokat’ın lezzet duraklarını keşfetmek isterseniz Tokat Yemek Rehberi yazımızı incelemelisiniz.

Tokat’tan Alınabilecek Yöresel Hediyeler

Tokat Alışveriş

Tokat ziyaretinizde sevdiklerinize alabileceğiniz çok sayıda hediyelik ürün grubu mevcut. Eğer lezzetli hediyeler düşünüyorsanız ceviz, kuşburnu reçeli ve yörenin ünlü pekmezi giderken yanınızda götüreceğiniz yöresel lezzetler grubunda yer alıyor.

Tokat Zile Kömesi de alabileceğiniz lezzetli hediyeliklerden. Şehirde bulunan yöresel lezzetlerin sergilenip satıldığı dükkanlardan bez sucuk, pestil, köme, marmelat ve tokat çemeni alabilir Tokatı’ın yöresel lezzetlerini sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Şehir merkezinde yer alan tarihi yapıların etrafında bulunan dükkanlardan da hediyelik eşya bakılabilir. Magnetler, tespihler ve ağızlıklar hediyelik ürün grubunda yer bulabiliyor.

Ayrıca ilin ünlü cevizinin kabuklarından üretilen hediyelikler de ilginç bir seçim olabilir.

Taşhan’da bulunan bakırcılar, antikacılar ve oyma ustalarından alınabilecek zanaat ürünleri de hediyelik eşya olarak seçilebilir.

Tokat’a özgü yöresel kıyafetler alternatif hediyeler arasında yer alıyor.

Yazmacılık, oymacılık ve ahşap sanatının örneklerini bulabileceğiniz şehirde hediye olarak bu tür hediyeler de seçilebilir.

Kilim ve halı dokumasının köylerde halen sürdüğü Tokat’ta el dokuması hediyelikler bulabilmek de mümkün.

Tokat’a Ulaşım

Şehre ulaşım için Tokat güzergahından geçen otobüs firmaları kullanarak karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tokat’a çok sayıda ilden otobüs seferi bulunmaktadır. Ankara’ya, Sivas’ ve civar pek çok merkezi ile yakın olması sebebiyle karayolu ulaşımı kolaydır ve çokça sefer bulunmaktadır.

Şehir, Karadeniz’i İç Anadolu bağlayan geçiş noktası olduğu gibi aynı zamanda Doğu Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan bağlantı karayolları şehir üzerinden geçmektedir. Tüm Türkiye’den Tokat’a karayoluyla ulaşmak mümkün.

Tokat’ın merkezinde demiryolu ulaşımı henüz mümkün olmamakla birlikte Samsun Sivas arasında ulaşım sağlayan demiryolu Tokat’ın Artova ilçesi, Zile ilçesi ve Turhal ilçelerinden geçmektedir.

Tokat’a yapımı devam eden havalimanı tamamlandıktan sonra şehre ulaşım daha hızlı olarak yapılabilecek. Tokat – Turhal karayoluna yakın bir konumda bulunan Tokat Havalimanı 2020 civarı bitmesi planlanmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorum giriniz!
Lütfen isminizi yazınız